2018-19


Devanshi Agarwal
97.4%


Kanika Kanyal
97.2%


Ayushi Maurya
96.2%


Piyushi Agarwal
96.2%


Deeksha Sharma
95.8%


Aditya Chauhan
95.0%


Anshika Gupta
95.4%


Harshit Negi
95.4%


Mohd. Nomaan
95.4%


Komal Rikhari
95.2%


Aditi Mujoo
95.0%


Saumya Pandey
94.6%


Shorya Prakash
94.6%


Harsh Kumar
94.4%


Raghav Agrawal
94.0%


Gurleen Kaur Benipal
94.0%


Tanveen Kaur
94.0%


Bhoomi Verma
93.60%


Vansh Arora
93.6%


Stuti Sharma
93.0%


Prashant Roy
92.6%


Shruti Madaan
92.4%


Mannat Siddiqui
92.0%


Nandini Bhardwaj
91.0%


Manas Shakya
90.6%
2017-18
2016-17
2015-16

© Copyright 2016 All Rights Reserved by, Vision Valley School, Kashipur
Designed & Maintained by: Franciscan Solutions Pvt. Ltd.